اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی دکترصفائیان

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی دکترصفائیان

  • آدرس تهران - سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - پلاک 18
  • تلفن 88526988

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی دکترصفائیان


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی دکترصفائیان

  • تهران - سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - پلاک 18
  • 88526988