آزمایشگاه امین

  • آدرس تهران - کیان شهر - خیابان شهید ابراهیمی - روبروی اداره راهنمائی و رانندگی
  • تلفن 33883531 , 33883532

درباره آزمایشگاه امین


آدرس آزمایشگاه امین
  • تهران - کیان شهر - خیابان شهید ابراهیمی - روبروی اداره راهنمائی و رانندگی
  • 33883531 - 33883532
مجوز ها و تاییدیه ها