اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه امین

آزمایشگاه امین

  • آدرس تهران - کیان شهر - خیابان شهید ابراهیمی - روبروی اداره راهنمائی و رانندگی
  • تلفن 33883531,33883532

درباره آزمایشگاه امین


آدرس آزمایشگاه امین

  • تهران - کیان شهر - خیابان شهید ابراهیمی - روبروی اداره راهنمائی و رانندگی
  • 33883531, 33883532