اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه شهرداری منطقه 13

آزمایشگاه شهرداری منطقه 13

  • آدرس تهران - خیابان تهران نو - ایستگاه مدرسه - کوچه شهید حاتمی
  • تلفن 77439933

درباره آزمایشگاه شهرداری منطقه 13


آدرس آزمایشگاه شهرداری منطقه 13

  • تهران - خیابان تهران نو - ایستگاه مدرسه - کوچه شهید حاتمی
  • 77439933