اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی اشراق

آزمایشگاه تشخیص طبی اشراق

  • آدرس تهران - حکیمیه - فاز 1 - خیابان خرم - روبروی تره بار حکیمیه - نبش پگاه 5 - شماره 30
  • تلفن 02177307444

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی اشراق


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی اشراق

  • تهران - حکیمیه - فاز 1 - خیابان خرم - روبروی تره بار حکیمیه - نبش پگاه 5 - شماره 30
  • 02177307444