اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی ماد

آزمایشگاه تشخیص طبی ماد

  • آدرس تهران - خیابان دولت - چهارراه اختیاریه - جنب داردخانه ویولا - پلاک 481
  • تلفن 22542276

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی ماد


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی ماد

  • تهران - خیابان دولت - چهارراه اختیاریه - جنب داردخانه ویولا - پلاک 481
  • 22542276