اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص پزشکی کاخ

آزمایشگاه تشخیص پزشکی کاخ

  • آدرس تهران - بلوار کشاورز- خیابان فلسطین- پلاک 387
  • تلفن 88901169

درباره آزمایشگاه تشخیص پزشکی کاخ


آدرس آزمایشگاه تشخیص پزشکی کاخ

  • تهران - بلوار کشاورز- خیابان فلسطین- پلاک 387
  • 88901169