آزمایشگاه بیمارستان مدائن

  • آدرس تهران - خیابان انقلاب - خیابان جمالی جنوبی - بیمارستان مدائن
  • تلفن 66469209

درباره آزمایشگاه بیمارستان مدائن


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه بیمارستان مدائن
  • تهران - خیابان انقلاب - خیابان جمالی جنوبی - بیمارستان مدائن
  • 66469209
مجوز ها و تاییدیه ها