اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان مدائن

آزمایشگاه بیمارستان مدائن

  • آدرس تهران - خیابان انقلاب - خیابان جمالی جنوبی - بیمارستان مدائن
  • تلفن 66469209

درباره آزمایشگاه بیمارستان مدائن


آدرس آزمایشگاه بیمارستان مدائن

  • تهران - خیابان انقلاب - خیابان جمالی جنوبی - بیمارستان مدائن
  • 66469209