گفتگوهای من
آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران

آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران

  • آدرس ابتدای 45 متری رسالت نبش ابوذر غفاری بیمارستان رسالت
  • تلفن 02122862018

درباره آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران


آدرس آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران

  • ابتدای 45 متری رسالت نبش ابوذر غفاری بیمارستان رسالت
  • 02122862018