آزمایشگاه سپهر آزما ایرانیان

  • آدرس تهران - هفده شهریور جنوبی - خیابان طیب - قبل ازتقاطع مهاجر - پلاک 292
  • تلفن 33436425

درباره آزمایشگاه سپهر آزما ایرانیان


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها