اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ابن سینا

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ابن سینا

  • آدرس تهران - فلکه دوم صادقیه - اول خیابان آیت اله کاشانی - درمانگاه ابن سینا
  • تلفن 47900

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ابن سینا


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ابن سینا

  • تهران - فلکه دوم صادقیه - اول خیابان آیت اله کاشانی - درمانگاه ابن سینا
  • 47900