اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی خاتم

آزمایشگاه تشخیص طبی خاتم

  • آدرس تهران - عبدل آباد - شهرک شریعتی - خیابان ماهان - روبروی پارک شریعتی - پلاک56
  • تلفن 55834132,55834139

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی خاتم


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی خاتم

  • تهران - عبدل آباد - شهرک شریعتی - خیابان ماهان - روبروی پارک شریعتی - پلاک56
  • 55834132, 55834139