آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتو

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتو

  • آدرس تهران - خیابان 17 شهریور جنوبی - خیابان منصور غربی - خیابان مظاهری(شقاقی) - پلاک 400
  • تلفن 55322650,55322651

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتو


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتو

  • تهران - خیابان 17 شهریور جنوبی - خیابان منصور غربی - خیابان مظاهری(شقاقی) - پلاک 400
  • 55322650, 55322651