آزمایشگاه آلبرت

  • آدرس تهران - خیابان پیروزی - جنب پمپ بنزین - سه راه سلیمانیه
  • تلفن 77534490 , 7530216

درباره آزمایشگاه آلبرت


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه آلبرت
  • تهران - خیابان پیروزی - جنب پمپ بنزین - سه راه سلیمانیه
  • 77534490 - 7530216
مجوز ها و تاییدیه ها