اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک

آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک

  • آدرس تهران - شمال بزرگراه لشکرک - بین چهارراه ازگل و مینی سیتی - بعد از پل عابر پیاده
  • تلفن 22458883

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک

  • تهران - شمال بزرگراه لشکرک - بین چهارراه ازگل و مینی سیتی - بعد از پل عابر پیاده
  • 22458883