آزمایشگاه صدرا

آزمایشگاه صدرا

  • آدرس یزد - بلوار جمهوری اسلامی - جنب بیمارستان افشار - روبروی بانک رفاه
  • تلفن 5250625

درباره آزمایشگاه صدرا


آدرس آزمایشگاه صدرا

  • یزد - بلوار جمهوری اسلامی - جنب بیمارستان افشار - روبروی بانک رفاه
  • 5250625