آزمایشگاه درمانگاه  تامین اجتماعی سه

آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی سه

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - زعفرانیه
  • تلفن 04133348400

درباره آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی سه


آدرس آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی سه

  • آذربایجان شرقی - تبریز - زعفرانیه
  • 04133348400