اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی اقدسیه

آزمایشگاه تشخیص طبی اقدسیه

  • آدرس تهران - خیابان پاسداران - خیابان اقدسیه - جنب مسجد امام صادق
  • تلفن 22802072

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی اقدسیه


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی اقدسیه

  • تهران - خیابان پاسداران - خیابان اقدسیه - جنب مسجد امام صادق
  • 22802072