آزمایشگاه مهدیه

آزمایشگاه مهدیه

  • آدرس تهران - خیابان شوش شرقی - خیابان فدائیان اسلام
  • تلفن 55062628

درباره آزمایشگاه مهدیه


آدرس آزمایشگاه مهدیه

  • تهران - خیابان شوش شرقی - خیابان فدائیان اسلام
  • 55062628