اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی جیحون

آزمایشگاه پاتوبیولوژی جیحون

  • آدرس تهران - خیابان جیحون - بعدازمالک اشتر - روبروی بازارمیوه وتربار
  • تلفن 66353532

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی جیحون


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی جیحون

  • تهران - خیابان جیحون - بعدازمالک اشتر - روبروی بازارمیوه وتربار
  • 66353532