اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی تهرانسر

آزمایشگاه تشخیص طبی تهرانسر

  • آدرس تهران - تهرانسر - بلوارتهرانسر - نبش خیابان بیستم - پلاک 98
  • تلفن 44509395

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی تهرانسر


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی تهرانسر

  • تهران - تهرانسر - بلوارتهرانسر - نبش خیابان بیستم - پلاک 98
  • 44509395