اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارک قیطریه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارک قیطریه

  • آدرس تهران - بلوارقیطریه - نبش خیابان شهید خراسانی - پساختمان پزشکان - پارک قیطریه
  • تلفن 22685792

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارک قیطریه


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارک قیطریه

  • تهران - بلوارقیطریه - نبش خیابان شهید خراسانی - پساختمان پزشکان - پارک قیطریه
  • 22685792