اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خانی آباد نو

آزمایشگاه خانی آباد نو

  • آدرس تهران - خانی آباد نو - خیابان میعاد - فلکه مرکزی - کوچه خاکپور - پلاک 14
  • تلفن 55007799

درباره آزمایشگاه خانی آباد نو


آدرس آزمایشگاه خانی آباد نو

  • تهران - خانی آباد نو - خیابان میعاد - فلکه مرکزی - کوچه خاکپور - پلاک 14
  • 55007799