آزمایشگاه دکتر پدرام

  • آدرس تهران - مهر آباد جنوبی - خیابان پادگان - پلاک 88
  • تلفن 66602836

درباره آزمایشگاه دکتر پدرام


آدرس آزمایشگاه دکتر پدرام
  • تهران - مهر آباد جنوبی - خیابان پادگان - پلاک 88
  • 66602836
مجوز ها و تاییدیه ها