اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمابشگاه درمانگاه تامین اجتماعی شهید باکری

آزمابشگاه درمانگاه تامین اجتماعی شهید باکری

  • آدرس آذربایجان غربی - میاندوآب -خیابان پاسداران
  • تلفن 04445262302

درباره آزمابشگاه درمانگاه تامین اجتماعی شهید باکری


آدرس آزمابشگاه درمانگاه تامین اجتماعی شهید باکری

  • آذربایجان غربی - میاندوآب -خیابان پاسداران
  • 04445262302