آزمایشگاه افسریه

  • آدرس تهران - خیابان افسریه - 15متری دوم - اول خیابان 29
  • تلفن 33146534

درباره آزمایشگاه افسریه


آدرس آزمایشگاه افسریه
  • تهران - خیابان افسریه - 15متری دوم - اول خیابان 29
  • 33146534
مجوز ها و تاییدیه ها