آزمایشگاه صادقیه-پاتوبیولوژی

آزمایشگاه صادقیه-پاتوبیولوژی

  • آدرس تهران - فلکه اول صادقیه - ضلع جنوبی - پلاک4
  • تلفن 44208450,44241055

درباره آزمایشگاه صادقیه-پاتوبیولوژی


آدرس آزمایشگاه صادقیه-پاتوبیولوژی

  • تهران - فلکه اول صادقیه - ضلع جنوبی - پلاک4
  • 44208450, 44241055