اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه جامی-تشخیص طبی

آزمایشگاه جامی-تشخیص طبی

  • آدرس تهران - خیابان فلسطین شمالی - نبش بزرگمهر - شماره 141
  • تلفن 66401864

درباره آزمایشگاه جامی-تشخیص طبی


آدرس آزمایشگاه جامی-تشخیص طبی

  • تهران - خیابان فلسطین شمالی - نبش بزرگمهر - شماره 141
  • 66401864