آزمایشگاه درمانگاه علی علیه السلام

  • آدرس تهران - مسگر آباد شرقی - خیابان خواجوی کرمانی - پلاک121
  • تلفن 33705543

درباره آزمایشگاه درمانگاه علی علیه السلام


مجوز ها و تاییدیه ها