اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه علی علیه السلام

آزمایشگاه درمانگاه علی علیه السلام

  • آدرس تهران - مسگر آباد شرقی - خیابان خواجوی کرمانی - پلاک121
  • تلفن 33705543

درباره آزمایشگاه درمانگاه علی علیه السلام


آدرس آزمایشگاه درمانگاه علی علیه السلام

  • تهران - مسگر آباد شرقی - خیابان خواجوی کرمانی - پلاک121
  • 33705543