اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرح بخش

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرح بخش

  • آدرس تهران - رسالت چهارراه شهید استاد حسن بنا - پلاک 1171
  • تلفن 22514566

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرح بخش


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرح بخش

  • تهران - رسالت چهارراه شهید استاد حسن بنا - پلاک 1171
  • 22514566