اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

  • آدرس تهران - شهرک گلستان - بلوارکاج - بنفشه 3 - پلاک 79
  • تلفن 44702904

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

  • تهران - شهرک گلستان - بلوارکاج - بنفشه 3 - پلاک 79
  • 44702904