اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد

آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد

  • آدرس مازندران - محمودآباد - خیابان آزادی - بعد از پل نفت - جنب شبکه بهداشت درمان
  • تلفن 7741561

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد


آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهدا محمود آباد

  • مازندران - محمودآباد - خیابان آزادی - بعد از پل نفت - جنب شبکه بهداشت درمان
  • 7741561