اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی خزانه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی خزانه

  • آدرس تهران - خزانه بخارائی - خیابان شهیدبخارائی - نبش فلکه چهارم - بالای فروشگاه هدیه
  • تلفن 55052716

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی خزانه


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی خزانه

  • تهران - خزانه بخارائی - خیابان شهیدبخارائی - نبش فلکه چهارم - بالای فروشگاه هدیه
  • 55052716