اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایثار

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایثار

  • آدرس تهران - شهرک غرب - اتهای بلوارفرحزادی - خیابان ایثار - پلاک 11واحد5
  • تلفن 22371474

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایثار


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایثار

  • تهران - شهرک غرب - اتهای بلوارفرحزادی - خیابان ایثار - پلاک 11واحد5
  • 22371474