آزمایشگاه قدس

آزمایشگاه قدس

  • آدرس تهران - نازی آباد - یا غچی آباد - چهارراه عباسی - پلاک 149
  • تلفن 55039585

درباره آزمایشگاه قدس


آدرس آزمایشگاه قدس

  • تهران - نازی آباد - یا غچی آباد - چهارراه عباسی - پلاک 149
  • 55039585