اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر راستگو

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر راستگو

  • آدرس تهران - اسلامشهر - جاده ساوه - اسلامشهر - زرافشان - کوچه شهید عزتی - پلاک41
  • تلفن 56375941,56375942

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر راستگو


آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر راستگو

  • تهران - اسلامشهر - جاده ساوه - اسلامشهر - زرافشان - کوچه شهید عزتی - پلاک41
  • 56375941, 56375942