اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص دکتر سبز پوشان

آزمایشگاه تشخیص دکتر سبز پوشان

  • آدرس تهران - فلکه دوم صادقیه - اول بزرگراه ایت اله کاشانی - جنب درمانگاه ابن سینا - پلاک 44
  • تلفن 44073268

درباره آزمایشگاه تشخیص دکتر سبز پوشان


آدرس آزمایشگاه تشخیص دکتر سبز پوشان

  • تهران - فلکه دوم صادقیه - اول بزرگراه ایت اله کاشانی - جنب درمانگاه ابن سینا - پلاک 44
  • 44073268