اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی سلیم

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی سلیم

  • آدرس تهران - خیابان شهید رجایی - میدان بهشت - بلوارابرشیم - بلواردستواره - نرسیده به 24 متری - نبش کوچه ایمانی پلاک 29
  • تلفن 55336830

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی سلیم


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی سلیم

  • تهران - خیابان شهید رجایی - میدان بهشت - بلوارابرشیم - بلواردستواره - نرسیده به 24 متری - نبش کوچه ایمانی پلاک 29
  • 55336830