اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی مهرزاد

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی مهرزاد

  • آدرس تهران - کیانشهر - خیابان شهید ابراهیمی - خیابان شهید فتحی - خیابان صالحی - روبروی مسجد بهشتی
  • تلفن 33603060

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی مهرزاد


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی مهرزاد

  • تهران - کیانشهر - خیابان شهید ابراهیمی - خیابان شهید فتحی - خیابان صالحی - روبروی مسجد بهشتی
  • 33603060