اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه وایت

آزمایشگاه وایت

  • آدرس تهران - خیابان آذربایجان - تقاطع خیابان - خوش پلاک 850
  • تلفن 66371447

درباره آزمایشگاه وایت


آدرس آزمایشگاه وایت

  • تهران - خیابان آذربایجان - تقاطع خیابان - خوش پلاک 850
  • 66371447