گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان ری

  • آدرس تهران - جاده سوم دولت آباد - کیان شهر - شهرک مطهری - بلوار آسمان - شبکه بهداشت شهر ری ( کلینیک بدر )
  • تلفن 33880118

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان ری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان ری
  • تهران - جاده سوم دولت آباد - کیان شهر - شهرک مطهری - بلوار آسمان - شبکه بهداشت شهر ری ( کلینیک بدر )
  • 33880118
مجوز ها و تاییدیه ها