اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان ری

آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان ری

  • آدرس تهران - جاده سوم دولت آباد - کیان شهر - شهرک مطهری - بلوار آسمان - شبکه بهداشت شهر ری ( کلینیک بدر )
  • تلفن 33880118

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان ری


آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان ری

  • تهران - جاده سوم دولت آباد - کیان شهر - شهرک مطهری - بلوار آسمان - شبکه بهداشت شهر ری ( کلینیک بدر )
  • 33880118