اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیصی طبی دکتر سر خه ای

آزمایشگاه تشخیصی طبی دکتر سر خه ای

  • آدرس تهران - سی متری افسریه - نبش 15 متری چهارم - پلاک406
  • تلفن 33149929

درباره آزمایشگاه تشخیصی طبی دکتر سر خه ای


آدرس آزمایشگاه تشخیصی طبی دکتر سر خه ای

  • تهران - سی متری افسریه - نبش 15 متری چهارم - پلاک406
  • 33149929