آزمایشگاه شبانه روزی ولیعصر

  • آدرس تهران - خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشگر - خیابان کاشان - مقابل باشگاه فرهنگیان
  • تلفن 66953433

درباره آزمایشگاه شبانه روزی ولیعصر


آدرس آزمایشگاه شبانه روزی ولیعصر
  • تهران - خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشگر - خیابان کاشان - مقابل باشگاه فرهنگیان
  • 66953433
مجوز ها و تاییدیه ها