آزمایشگاه شهید فیاض بخش

آزمایشگاه شهید فیاض بخش

  • آدرس تهران - جاده قدیم کرج - جنب کارخانه ویتانا
  • تلفن 66185100,66250305

درباره آزمایشگاه شهید فیاض بخش


آدرس آزمایشگاه شهید فیاض بخش

  • تهران - جاده قدیم کرج - جنب کارخانه ویتانا
  • 66185100, 66250305