اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آپادانا(تشخیص طبی)

آزمایشگاه آپادانا(تشخیص طبی)

  • آدرس تهران - ورامین قیامدشت - بلوار امام خمینی- روبروی شرکت گاز - پلاک 225
  • تلفن 33594517

درباره آزمایشگاه آپادانا(تشخیص طبی)


آدرس آزمایشگاه آپادانا(تشخیص طبی)

  • تهران - ورامین قیامدشت - بلوار امام خمینی- روبروی شرکت گاز - پلاک 225
  • 33594517