اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی زعفرانیه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی زعفرانیه

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به میدان تجریش - نبش خابان زعفرانیه - ساختمان 1590 - طبقه اول
  • تلفن 22706324,2734270

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی زعفرانیه


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی زعفرانیه

  • تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به میدان تجریش - نبش خابان زعفرانیه - ساختمان 1590 - طبقه اول
  • 22706324, 2734270