آزمایشگاه ستایش(تشخیص طبی بهداد)

  • آدرس تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان فرجام شرقی - نبش خیابان سراج - شماره 110 - طبقه 3
  • تلفن 77296462

درباره آزمایشگاه ستایش(تشخیص طبی بهداد)


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه ستایش(تشخیص طبی بهداد)
  • تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان فرجام شرقی - نبش خیابان سراج - شماره 110 - طبقه 3
  • 77296462
مجوز ها و تاییدیه ها