اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آریا

آزمایشگاه آریا

  • آدرس تهران - اندیشه فاز سه - خیابان ازادی - مجتمع پزشکی اپادانا
  • تلفن 65555770

درباره آزمایشگاه آریا


آدرس آزمایشگاه آریا

  • تهران - اندیشه فاز سه - خیابان ازادی - مجتمع پزشکی اپادانا
  • 65555770