آزمایشگاه پونک

  • آدرس تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - مقابل مسجد امام رضا - ساختمان 110
  • تلفن 44406378

درباره آزمایشگاه پونک


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه پونک
  • تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - مقابل مسجد امام رضا - ساختمان 110
  • 44406378
مجوز ها و تاییدیه ها