اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی آرین

آزمایشگاه تشخیص طبی آرین

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر - خیابان شهید عبادی - پلاک 15 زیرزمین
  • تلفن 88549751,88549753

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی آرین


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی آرین

  • تهران - خیابان ولیعصر - خیابان شهید عبادی - پلاک 15 زیرزمین
  • 88549751, 88549753