اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه قاسم ابن الحسن

آزمایشگاه درمانگاه قاسم ابن الحسن

  • آدرس تهران - بزرگراه شهید محلاتی (آهنگ ) - ضلع شمالی - میدان شهید محلاتی - جنب مسجد
  • تلفن 33067600

درباره آزمایشگاه درمانگاه قاسم ابن الحسن


آدرس آزمایشگاه درمانگاه قاسم ابن الحسن

  • تهران - بزرگراه شهید محلاتی (آهنگ ) - ضلع شمالی - میدان شهید محلاتی - جنب مسجد
  • 33067600